Seyahat

Düzce Konuralp Müzesi

Düzce Konuralp Müzesi
Düzce Merkez Konuralp Mahallesi, Antik Roma kenti olan “Prusias Ad Hypium” üzerine kurulmuştur. Antik kente ait eserlerin korunmasını sağlamak ve sergilemek amacıyla 1977 yılında inşaatına başlanan müze binası 1992 yılında tamamlanmıştır.

1993 yılında eser teşhir-tanzimi yapılan Konuralp Müzesi 18. 11. 1994 tarihinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne bağlı ünite olarak açılmış, 31. 12. 2009 Tarihli Resmi Gazetenin 7.mükerrer sayısı ile müdürlüğe dönüştürülerek kurumsal kimlik kazanmıştır. Konuralp Müzesi’nde 1788 adet arkeolojik, 456 adet etnografik ve 3837 adet sikke olmak üzere, toplam 6081 adet eser bulunmaktadır. Söz konusu eserler müze bahçesi, arkeoloji, etnografya ve taş eserler salonları ile sikke bölümünde sergilenmektedir. Müzede 3 teşhir salonu, 1 laboratuar, 2 depo,1 konferans salonu, idari kısım ve hizmet odası bulunmaktadır. Müze bahçesinde, Konuralp (Prusias ad Hypium) antik kentinde gün ışığına çıkan, büyük mimari parçalar, sütunlar, bomoslar (adat yazıtları), ostothekler (ölü küllerinin konduğu küçük taş lahitler), şehir yasası yazıtları, pithoslar (büyük depolama kapları), mezar stelleri (mezar taşları) sergilenmektedir. Kentin doğusunda bulunmuş, diş sırası, rozet ve kasetlerle süslü mimari bloklar ve MS. II.Yüzyıla ait, bir yüzü Gorgo (Mitolojik yaratık), diğer yüzü bitki motifleriyle işlenmiş kompozit (karışık) tarzda sütun başlıkları, Konuralp’in (Prusias ad Hypium) zengin tarihine işaret eder. Müze bahçesindeki eserlerin en görkemlilerinden biri, mermerden yapılmış MS. I.Yüzyıla tarihlenen büyük lahittir. Bu lahit, Konuralp’in batısında nekropolün (antik mezarlık) bulunduğu tepecikte 1937 yılında bulunmuştur. Lahitin uzun yüzüne kabartma olarak, öküz başlarının (Bucranium) taşıdığı çelenkler işlenmiştir. Bunların ortasında yazıtsız bir ‘‘ Tobula ansata’’ görülür. Lahitin alt kısmına çeşitli hayvanlar; domuz, aslan, kartal ve balıkçı kuşları resmedilmiştir. Bahçede yer alan eserlerin bir kısmını adak yazıtları (Bomoslar) oluşturur. Bunlar, Prusias kenti için iyi şeyler yapmış önemli kişileri onurlandırma veya ölülerin arkasından onları şereflendirmek için dikilmiş övgü yazıtlarıdır.