Meyhane Kültürü

Osmanlı'da Rakı

Osmanlı'da Rakı
Osmanlı’da rakı yüzyıllardan beri içilmekteydi.
  • 17. Yüzyılda Evliya çelebi «Arakçı esnafı» ından bahseder.
  • İkinci Abdülhamit’in Başmabeyincisi, Sarıcazade Ragıp Paşa, Tekirdağ yolu üzerinde «Umurca Rakı Fabrikası» nı kurmuştur.
  • •Ayrıca, o günlerde piyasada «Deniz Kızı», «Erdek» ve «Bozcada’da (Tenedos) Rakısı» varmış.
  • “Alem”  “Elif ve Ağa” rakıları, rakı tutkunlarının sevdiği rakılardı.
  • Ancak Elif rakısı anason içermiyordu. “Düz Rakı”, İstanbul’lu Rumların tabiriyle “Düziko” idi.
  • Aynı yıllarda sakız aromlı rakılara da “Mastika” deniliyordu